مأموریت ما

آیا می توانید نیاز فناوری اطلاعات خود را با استخدام دائمی کارشناسان تامین کنید؟ نیازمندی شما هر روز و هر ماه در حال تغییر است. برای مقابله با این تغییر چه می کنید؟ ما منطبق با نیازتان کارامدترین کارشناسان را برای تحقق اهدافتان در اختیارتان قرار می دهیم. تغییر نیازمندی شما دیگر یک تهدید نیست بلکه زمینه آن را فراهم می کند تا شما کارشناسانی را در اختیار داشته باشید که در آن زمان بهترین کارامدی را برای ارائه خدمت به شما داشته باشند.

تصویر

صرفه اقتصادی

برای در اختیار داشتن برترین متخصصین، نیازی به هزینه هنگفت برای استخدام آنها ندارید

تصویر

کارایی

متخصصین ما با استفاده از تجربه و دانش خود کارایی سازمان شما را افزایش خواهند شد

تصویر

کارایی

بی نیاز به بخش فناوری اطلاعات مقیم و مستقر در سازمانتان خواهید شد

تصویر

آسودگی خاطر

چالش های مدیریتی و هزینه های بالاسری (مانند بیمه، سنوات و ...) نخواهید داشت

تصویر

اطمینان

با در اختیار داشتن تعهدات رسمی و شرکتی، از اطمینان بالایی برخوردار خواهید بود

تصویر

خدمات مجازی

پشتیبانی به صورت تمام وقت و غیر حضوری بدون نیاز به تخصیص فضای کاری

خاطری آسوده را برای شما به ارمغان می آوریم

تیم ما

چه کسانی افتخار همکاری با شما را خواهند داشت؟

دانش و فن آوری روز دنیا را برای شما بکار می گیریم

CEO

حمید امیرمعینی CEO

تجربیاتمان را به خدمت می گیریم تا شما را خرسند کنیم

CTO

حسن اقدسی CTO

شوق پیشرفت و فن آوری انگیزه اصلی کار ماست

CIO

محمد دیوبند CIO